املاک دریاکنار فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر ویلای خود را برای فروش به ما بسپارید مدیریت : علیزاده http://villasafaieh.ir 2017-11-22T05:50:19+01:00 text/html 2017-11-20T06:06:38+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.ir/post/77 <br><div id="15111563481530251"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l90tI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-11-12T07:46:01+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 120 متری در نخست وزیری بابلسر + فیلم http://villasafaieh.ir/post/76 <br><div id="15104694799442468"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/mwT0x?data[rnddiv]=15104694799442468&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-11-11T05:59:24+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نوساز 500 متری در شهرک امیرآباد نور + فیلم http://villasafaieh.ir/post/75 <br><div id="1510378480541461"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7ZA4H/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-06T08:05:32+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 250 متری در شهرک صفاییه بابلسر + فیلم http://villasafaieh.ir/post/74 <br><div id="15099538291454593"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rY2Z8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-03T11:35:25+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.ir/post/73 <br><div id="15097045077252513"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/jIL0Q/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-02T05:54:16+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش کارخانه تولید لوازم یدکی نساجی در بابلسر + فیلم http://villasafaieh.ir/post/72 <br><div id="15096000516951822"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fEaLW/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-10-26T06:46:47+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاسر + فیلم http://villasafaieh.ir/post/71 <br><div id="15089985681665253"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Rg9PS/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-10-17T05:52:48+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.ir/post/70 <br><div id="15082186873611186"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aJbiM/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-10-08T06:00:55+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 250 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.ir/post/69 <br><div id="15074413892570714"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/t08vl?data[rnddiv]=15074413892570714&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-10-02T08:22:15+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 300 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.ir/post/68 <br><div id="15069289708426573"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/RiMaG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-09-23T07:29:09+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 90 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.ir/post/67 <br><div id="15061456478125867"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ocqip/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font></div></div> text/html 2017-09-19T06:24:47+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.ir/post/66 <br><div id="15057971608930262"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GJcsK/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-09-15T06:39:37+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری دوبلکس در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.ir/post/65 <br><div id="15054540024546235"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/BnuOI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><b><font size="1" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b></div></div> text/html 2017-09-14T07:50:07+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای لوکس با بنای 520 متر در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/49 <br><center><br><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider3.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=1&amp;id=ua6y2imhd7c4bxi&amp;w=500&amp;h=300" scrolling="no" hspace="0" name="alir" style="border:1px solid #BBBBBB;-webkit-border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;border-radius: 4px;margin:0" width="500" height="300" frameborder="0" align="middle"></iframe><br></center><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">اسلاید شو</a></h2></div><!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> text/html 2017-09-12T07:48:46+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 140 متری نزدیک شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.ir/post/64 <br><div id="15052006707305890"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/CZ3ci/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div>