املاک دریاکنار فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر ویلای خود را برای فروش به ما بسپارید مدیریت : علیزاده http://villasafaieh.mihanblog.com 2018-01-22T10:11:46+01:00 text/html 2018-01-22T06:28:00+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://villasafaieh.mihanblog.com/post/86 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15166007553098729"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-20T06:50:56+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/85 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"></font></b></font><br></div><div id="15164284192789162"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center">توضیحات در ادامه مطلب<br></div></div> text/html 2018-01-14T07:38:00+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/83 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15159131363004035"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-08T06:45:45+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://villasafaieh.mihanblog.com/post/82 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><br></div><div id="15153908719643572"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-26T07:44:26+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://villasafaieh.mihanblog.com/post/81 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار&nbsp; + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="1514271856812439"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/W1XpC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-18T06:56:54+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/80 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600" size="2"><b><br></b></font></div><div id="151357759754358"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iL0vj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-12-17T07:43:17+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر http://villasafaieh.mihanblog.com/post/79 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00907/424h8y6w8g9d.jpg" class="pic" alt="3.jpg" width="477" height="371"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2017-12-04T06:12:52+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/78 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15123659566318658"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vbyoK/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-11-20T06:06:38+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/77 <br><div id="15111563481530251"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l90tI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-11-12T07:46:01+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 120 متری در نخست وزیری بابلسر + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/76 <br><div id="15104694799442468"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/mwT0x?data[rnddiv]=15104694799442468&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-11-11T05:59:24+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای نوساز 500 متری در شهرک امیرآباد نور + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/75 <br><div id="1510378480541461"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7ZA4H/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-06T08:05:32+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 250 متری در شهرک صفاییه بابلسر + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/74 <br><div id="15099538291454593"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rY2Z8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-03T11:35:25+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/73 <br><div id="15097045077252513"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/jIL0Q/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-02T05:54:16+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش کارخانه تولید لوازم یدکی نساجی در بابلسر + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/72 <br><div id="15096000516951822"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fEaLW/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-10-26T06:46:47+01:00 villasafaieh.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاسر + فیلم http://villasafaieh.mihanblog.com/post/71 <br><div id="15089985681665253"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Rg9PS/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div>