املاک دریاکنار فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر ویلای خود را برای فروش به ما بسپارید مدیریت : علیزاده http://villasafaieh.ir 2018-06-21T16:47:51+01:00 text/html 2018-06-13T05:28:12+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس http://villasafaieh.ir/post/94 <div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b>فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://villasafaieh.ir/post/category/1" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک صفاییه بابلسر,شهرک آذرنوش بابلسر,خرید آپارتمان در بابلسر,ویلا شهرک صفاییه,خرید ویلای لاکچری بابلسر,شهرک دریاکنار و خزرشهر"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/9j9cw4n13y7f.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-05-08T06:27:48+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://villasafaieh.ir/post/93 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,خرید ویلا در خزرشهر جنوبی,فروش ویلا در خزرشهر جنوبی,شهرک خزرشهر,املاک دریاکنار,">خزرشهر جنوبی</a> + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="371" height="278"></b></font></div> text/html 2018-04-30T05:01:40+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان شیک 72 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://villasafaieh.ir/post/92 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش آپارتمان شیک 72 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br><br></b></font></div><div id="15250645594182146"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GBbNn/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-22T07:32:10+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://villasafaieh.ir/post/91 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای 200 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/" target="_blank" title="شهرک دریاکنار املاک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/20so5bgopa1d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="453" height="339"></font></b></div> text/html 2018-04-09T04:56:37+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://villasafaieh.ir/post/90 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 220 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی">خزرشهر جنوبی</a> + فیلم و عکس<br><br></b></font></div><div id="15232489975759158"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eWmLv/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-25T05:57:50+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دو طبقه 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/89 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای دو طبقه 150 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر<br></font></b><br><a href="http://villasafaieh.ir" target="_blank" title="عکس ویلای شهرک دریاکنار"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tm2tggwvxnh9.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="359" height="268"></a></div> text/html 2018-02-18T05:52:17+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://villasafaieh.ir/post/88 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></font></b></div><div id="15189323865024686"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YeBpm/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-01-29T07:57:32+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://villasafaieh.ir/post/87 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br>فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/8hefttqqjnes.jpg" class="pic" alt="1.jpg" height="329" width="440"><br><br><font face="Mihan-IransansLight" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></b></font></div> text/html 2018-01-22T06:28:00+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://villasafaieh.ir/post/86 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15166007553098729"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-20T06:50:56+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://villasafaieh.ir/post/85 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"></font></b></font><br></div><div id="15164284192789162"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center">توضیحات در ادامه مطلب<br></div></div> text/html 2018-01-14T07:38:00+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.ir/post/83 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15159131363004035"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-08T06:45:45+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://villasafaieh.ir/post/82 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><br></div><div id="15153908719643572"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-26T07:44:26+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://villasafaieh.ir/post/81 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار&nbsp; + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="1514271856812439"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/W1XpC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-18T06:56:54+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم http://villasafaieh.ir/post/80 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600" size="2"><b><br></b></font></div><div id="151357759754358"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iL0vj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-12-17T07:43:17+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/79 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00907/424h8y6w8g9d.jpg" class="pic" alt="3.jpg" width="477" height="371"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div>